top of page

       צילום רחוב         

אצל רבים מאתנו קיים הרצון להנציח רגע מיוחד, מתוך רצף החיים ולתת לו חיי נצח

ייחודיות זו של צילום הסטילס תוחמת וממסגרת התרחשויות של רגע, ללא עבר או עתיד ברורים

אלה נשארים עלומים ותלויים בפרשנותו, דמיונו ועולמו האישי של כל צופה וצופה

 אני משתייך לזרם הצילום התיעודי הקלאסי. צילום  תיעודי וצילום רחוב, שיוצא לצוד את הרגע המכריע

   העבודות משקפות את ההתרחשות, כפי שנלכדה דרך עדשת מצלמתי ומבטאות את דרך הסתכלותי על העולם ועל החברה בה אני פועל וחי

© All the photos are subject to copyright

bottom of page