top of page

       צילום תיעודי עיתונאי    

מבין תחומי הצילום, מרתק אותי במיוחד הצילום התיעודי האנושי.

לאחר סיום לימודי הצילום במכללת   הדסה, השתלבתי כצלם בעיתונים:"חדשות" ו"הארץ" וברשת מקומוני שוקן במקביל לצילומים עבור מגזינים נוספים בארץ ובחו"ל, במסגרתם עסקתי במשימות  צילום רבות ומגוונות שכללו: סיקור אירועים חדשותיים, צילום כתבות שטח מגזיניות, צילום רחוב, צילום אירועי תרבות ומוסיקה וצילום פורטרטים לכתבות סוף שבוע.

גם כיום, כצלם עצמאי ומדריך צילום, השטח מושך אותי ואני ממשיך לתעד, מגוון רחב של אירועים בעלי חשיבות חברתית וחדשותית בחברה הישראלית בה אני חי.

כיום במקרים רבים, אני לוקח איתי את מועדון הצילום "בצלמנו" אותו ייסדתי בשנת 2012.

במסגרת מועדון הצילום, אנו עובדים גם על פרוייקטים בעלי אופי חברתי ומציגים יחד פרוייקט משותפים בתערוכות. 

© All the photos are subject to copyright

bottom of page